HIỆN NAY MẠNG LƯỚI MÀN HÌNH LED CỦA prowtech ĐÃ PHỦ KHẮP TỪ BẮC TỚI NAM TẠI CÁC VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC, TRỌNG ĐIỂM VỀ KINH TẾ CỦA VIỆT NAM  

 
   Kích thước màn hình : 40m2
   Khách hàng hiện nay : Agribank,
                                       Siêu thị Crescent Mall,
                                       Nhóm Mua,
                                       BaNaHills

   Thời gian phát hình : 18 giờ cho quảng cáo
 
   Kích thước màn hình : 13.6m2
   Khách hàng hiện nay : Tân Hiệp Phát,
                                       Volkswagen, Lifan,
                                       Agribank, Cosevco,
                                       BaNaHills

   Thời gian phát hình : 18 giờ cho quảng cáo
 
 
   Kích thước màn hình : 56m2
   Khách hàng hiện nay : Tân Hiệp Phát,
                                       Volkswagen, Lifan,
                                       Agribank, Cosevco,
                                       BaNaHills

   Thời gian phát hình : 15 giờ cho quảng cáo
 
 
   Kích thước màn hình : 24m2
   Khách hàng hiện nay : PTSC, Petrosetco
   Thời gian phát hình : 13.5 giờ cho quảng cáo
 
 
   Kích thước màn hình : 30m2
   Khách hàng hiện nay : Tân Hiệp Phát,
                                       Agribank, BaNaHills
 
Thời gian phát hình : 15 giờ cho quảng cáo
 
 
   Kích thước màn hình : 24m2
   Khách hàng hiện nay : Tân Hiệp Phát, Imperial
                                       Agribank, BaNaHills
 
Thời gian phát hình : 18 giờ cho quảng cáo
 
 
   Kích thước màn hình : 63m2
   Khách hàng hiện nay : Tân Hiệp Phát,
                                       Agribank
 
Thời gian phát hình : 18 giờ cho quảng cáo
 

Số lượng truy cập:
free hit 		counter
© Copyright 2010 by PROWTECH International Vina Co., Ltd.
All Rights Reserved. Developed by VUONG HAI